Úklid společných prostor v nízkopodlažních domech - případová studie

V bytovém domě v Karviné – Novém Městě provádíme pravidelný úklid již několik let. Jedná se o nízkopodlažní dům bez výtahu. Celkem se zde nachází 12 bytových jednotek.

Celková cena úklidu je 60 Kč + DPH měsíčně za jednu bytovou jednotku. Co za tuto cenu uživatelé bytů dostanou?

Pravidelné týdenní činnosti

  • Zametení společných částí bytového domu – schodiště
  • otření dotekových ploch zábradlí
  • mytí podest a stupňů schodišťových ramen
  • zametení přilehlého chodníku ke vstupu do domu (mimo zimní údržby)
  • mytí prosklených ploch vstupních dveří do domu.

Měsíční činnosti

Jednou měsíčně (vždy první úklid v měsíci) provádíme zametení společných částí bytového domu – sklepních prostor, mimo sklepní místnosti a sklepní kóje.

Činností prováděné 2x ročně

Jarní a podzimní úklid zahrnuje mytí oken.

Činností prováděné 1x ročně

  • Mytí osvětlení společných prostor domu (mimo suterénu)
  • mytí celých vstupních dveří domu
  • mytí ostatních omyvatelných ploch (skříně rozvaděčů, hydrantů).

Úklid v zimním období

V zimním období (od 1.11. do 31.3.) navíc provádímě dle žádosti jednorázové úklidy sněhu a posyp náledí před domem, v době od 06:00 – 08:00 podle povětrnostních podmínek. Cena jednorázového úklidu je 80 Kč + DPH.