Úklid společných prostor v nízkopodlažních domech - případová studie

V bytovém domě v Karviné – Novém Městě provádíme pravidelný úklid již několik let. Jedná se o nízkopodlažní dům bez výtahu. Celkem se zde nachází 12 bytových jednotek.

Celková cena úklidu je 100 Kč včetně DPH měsíčně za jednu bytovou jednotku. Co za tuto cenu uživatelé bytů dostanou?

Pravidelné týdenní činnosti

  • Zametení společných částí bytového domu – schodiště
  • otření dotekových ploch zábradlí
  • mytí schodů, podest a stupňů schodišťových ramen
  • zametení přilehlého chodníku ke vstupu do domu (mimo zimní údržby)
  • mytí prosklených ploch vstupních dveří do domu.

Měsíční činnosti

Jednou měsíčně (vždy první úklid v měsíci) provádíme zametení společných částí bytového domu – sklepních prostor, mimo sklepní místnosti a sklepní kóje.

Činností prováděné 2x ročně

Jarní a podzimní úklid zahrnuje mytí oken.

Činností prováděné 1x ročně

  • Mytí osvětlení společných prostor domu (mimo suterénu)
  • mytí celých vstupních dveří domu
  • mytí ostatních omyvatelných ploch (skříně rozvaděčů, hydrantů).

Úklid v zimním období

V zimním období (od 1.11. do 31.3.) navíc provádímě dle žádosti jednorázové úklidy sněhu a posyp náledí před domem, v době od 06:00 – 08:00 podle povětrnostních podmínek. Cena jednorázového úklidu je 125 Kč včetně DPH.